Workinfo.app

Schemaläggning av anställda

Digital schemaläggning är ett modernt och effektivt sätt att hantera personal och scheman. Med Workinfo.app kan du skapa exakta skiftplaner som är lätta att uppdatera efter behov. Verktyg för schemaläggning minskar avsevärt den tid som läggs på planering, och det är enkelt för anställda att övervaka sina arbetspass och framtida uppgifter.

Schemaläggning av anställda

Exakt och aktuell planering

Ju fler anställda, arbetsskift och arbetsplatser, desto mer komplicerad är skiftplaneringen. Workinfo.app minskar mängden arbete som orsakas av skiftplanering. Istället för papper eller tabeller kan du bygga skift med hjälp av programmets verktyg - du kan se vilka anställda som är tillgängliga, eller med hjälp av färgkoder kan du snabbt se om ett skift saknar en anställd.

Med hjälp av programmet kan du undvika överlappningar, se till att rätt personer är på rätt plats och förhindra fel i resursplaneringen. Digital skiftplanering ger säkerhet och effektivitet och tar betydligt kortare tid. Med programvaran kan arbetsskiften bestämmas till och med flera år i förväg.

Exakt och aktuell planering

Effektivare schemaläggning, informationsflöde och övervakning av medarbetare

Workinfo.app kombinerar arbetsplanering och uppföljning: du kan planera arbetsskift och följa upp ackumulerade arbetstimmar och framsteg i samma program. Det gör det administrativa arbetet och informationsflödet mer effektivt.

Den digitala arbetsskiftsförteckningen säkerställer att alla alltid är uppdaterade om sina arbetsskift, även om det sker ändringar i dem. I telefonapplikationen är det enkelt för medarbetarna att alltid bära med sig arbetsskiftsförteckningen. Det är alltid enkelt för medarbetarna att övervaka sina arbetsskift och arbetsuppgifter.

Du kan också ge medarbetarna rätt att se andras skiftkalendrar eller redigera kalendern så att de till exempel kan markera sina semesterdagar i kalendern, vilket påskyndar informationsflödet.

Effektivare schemaläggning, informationsflöde och övervakning av medarbetare
Är du intresserad av att veta mer?

Prova programvaran gratis

Se fördelarna med programvaran själv. Du kan använda programvaran gratis i 30 dagar i organisationer av alla storlekar. För småföretag är programvaran alltid gratis. Inga startavgifter, inga dolda kostnader, ingen tidsbegränsning. Du kan börja använda den direkt utan några förpliktelser.

Prova gratis i 30 dagar
Schemaläggning av anställda
Schemaläggning av anställda
sv_SESV