Workinfo.app

Arbetsorder

Du kan snabbt distribuera arbetsorder till en medarbetare på fältet, en användargrupp eller till och med till flera underleverantörer. Du får ett meddelande när de har läst ordern, börjat arbeta med jobbet och när det är klart.

Arbetsorder

Arbetsorder underlättar framdriften av projekt

Med arbetsorder kan du distribuera information om arbetsuppgifter till personalen. Vid behov kan instruktionsdokument, t.ex. konstruktionsritningar eller liknande, bifogas arbetsorder och meddelanden, vilket förtydligar och påskyndar utförandet av arbetet.

Arbetsorder kan också användas för att konkurrensutsätta arbetsuppgifter, t.ex. vem som ska ta ett ledigt skift eller jobb. Du kan också distribuera dem till underleverantörer. Du kan ange en uppskattning av arbetsbeloppet för arbetet och lämna anbud på vilken underleverantör som ska utföra arbetet.

Branschspecifika detaljer kan läggas till i arbetsreglerna. Till exempel kan byggbranschen också lägga till ytan till arbetsmängden så att du kan övervaka effektiviteten närmare. Du kan också uppskatta antalet arbetstimmar till arbetsordrarna, vilket gör att du snabbt kan jämföra förhållandet mellan det uppskattade och det faktiska antalet timmar.

Arbetsorder underlättar framdriften av projekt
Är du intresserad av att veta mer?

Prova programvaran gratis

Se fördelarna med programvaran själv. Du kan använda programvaran gratis i 30 dagar i organisationer av alla storlekar. För småföretag är programvaran alltid gratis. Inga startavgifter, inga dolda kostnader, ingen tidsbegränsning. Du kan börja använda den direkt utan några förpliktelser.

Prova gratis i 30 dagar
Arbetsorder
Arbetsorder
sv_SESV